Соборний район КЗО ДНЗ № 383
Звіт керівника

Звіт керівника

Комунального закладу освіти

« Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №383»

Дніпропетровської міської ради

Кармазіної Т. В. за 2015/2016 н.р.

      Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним  колективом та громадськістю».

Мета :

     Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

         Комунальний заклад освіти  «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 383» Дніпропетровської міської ради знаходиться за адресою: 49126 м. Дніпропетровськ, ж/м Сокіл -1, пров. Екіпажний, 5а,  телефон 68-55-44 E-mail: [email protected] Заклад засновано рішенням Дніпропетровської міської ради від 25 лютого 1982року, розрахований на 10 груп - 230 місць.

      Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

    Протягом навчального року 2015/2016 ДНЗ № 383 працював за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки» у всіх вікових групах закладу, а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

      Навчальний план, складений на основі Базового компонента та програми, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Освітній процес у ДНЗ № 383 здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості .

      Заклад забезпечує виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти та  працює за чинною програмою «Дитина в дошкільні роки». У своїй роботі педагоги користуються навчально – методичними посібниками, які затверджені Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства № 1/9-399 від 07.08.2014 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України). Впроваджуються кращі досвіди педагогів Дніпропетровщини, наукові досягнення, новітні технології.

        Режим роботи ДНЗ № 383 : п’ятиденний з 7.00 до 19.00.

        Мова навчання – українська.

    

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

         У днз працює 17 педагогів та обслуговуючого персоналу 24 чоловіка.

         Керуючись Законом України “Про дошкільну освіту” ст. 30, адміністрація нашого ДНЗ приймає на роботу тільки педагогів, які мають відповідну вищу та середню педагогічну освіту.

     З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки.

      Протягом 2015/2016 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання,   майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів. В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

      З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу адміністрацією ДНЗ №383 були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

     Організація навчально-виховного процесу була спрямована на забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду.

      Здійснення  навчально-виховної роботи спрямувало заходи, які проводилися в закладі, на виконання  пріоритетних завдань:

1.         Забезпечення реалізації дитиною природнього потенціалу (фізичного, психічного, соціального. Укріплювати фізичне та психічне здоров*я дітей.

2.         Формування особистості дитини у контексті рідної культури, комунікативної мови як емоційного природнього її середовища.

3.         Удосконалювання роботи по розвитку екологічної свідомості дітей як запоруки оздоровлення рідної природи та суспільства.

4.         Спрямування впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи педагогів дошкільного навчального закладу з дітьми.

       Соціально-педагогічна компетентність педагогів закладу з окреслених питань підвищувалася завдяки використанню таких форм методичної роботи як робота педагогічної ради, творчої групи, психолого - педагогічного консиліуму, школи передового педагогічного досвіду, колективних переглядів, консультацій, семінарі, семінарів-практикумів, тренінгів тощо.

      Головною метою методичної роботи було забезпечення доступу до перспективних освітніх технологій, сприяння максимальній самореалізації, розвитку творчого потенціалу педагогів закладу.

                        У період між навчаннями на курсах усі педагоги закладу займалися самоосвітою, яка розширює й поглиблює знання, сприяє осмисленню досвіду на більш високому теоретичному рівні.

                  У 2015/2016 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

             З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, майстер-класи, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця). Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів свідчить, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли поліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи.  

     Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались уникати конфліктів, будувати стратегію розв`язання конфліктів, уникати конфліктних ситуацій.

      Двічі на рік проводились «Дні відчинених дверей». Кожен місяць відбувалося звітування перед батьками про досягнення дітей та з питань організації розвивального середовища у групах.

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

      З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

       Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників дошкільного закладу на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності навчально-виховного процесу.

       Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 н. р. Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо - та відеоматеріалів.

     Забезпечувалась гарантована рівність для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу. Методична діяльність закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, демократизму, науковості, гнучкості і прогностичності, безперервності їх фахового вдосконалення.

Робота методичної служби у 2015-2016 н. р. була спрямована:

1.​ Вивчення та аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами з відповідною освітою.

2.​ Навчально-методичне консультування педагогічних працівників, батьків здійснювалось за річним планом .

3.​ Експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників здійснювалась відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів за результатами моніторингу двічі на рік.

4.​ Удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадрами, шляхом проведення семінарів, консультацій, попереджувального контролю.

5.​ Організація і проведення педагогічних заходів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань, диспутів тощо.

6.​ Проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, банків педагогічної інформації тощо.

7. ​ Систематичне вивчення умов забезпечення психофізичного здоров'я та рівня розвитку вихованців дошкільного навчального закладу здійснювався через оперативний контроль за виконанням режиму дня, змін видів діяльності, оглядом медичної сестри та лікаря.

     

     Працює сайт ДНЗ №383, щомісячно проводиться оновлення змісту сайту, поповнюються матеріали консультацій . За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищувати рівень педагогічної майстерності, технічних вмінь.

      РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

      Основним акцентом у навчально-виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти та інноваційну технологію; дітям було надано можливість для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків усіх груп.

       Моніторинг стану готовності вихованців закладу старшого дошкільного віку до  школи показав, що діти підготовленні до школи. У них сформована позитивна мотивація до шкільного навчання.

     На протязі року велику увагу приділяли збагаченню психічного благополуччя дітей. Робота здійснювалася за принципами безперервності процесу, індивідуального і диференційного підходу до дітей, широкого використання різноманітних засобів і форм та фізичного удосконалення вихованців закладу.

РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

До школи у 2015 році пішло 43 дошкільника.

     Робота дошкільного закладу зі  школою №83 , велась на належному рівні – відповідно до плану «Наступність у роботі ДНЗ №383 та школою №83», виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Задля реалізації цих завдань:

- ​вихователем-методистом створено інформаційно-педагогічну бібліотечку для вихователів та батьків із посібниками щодо підготовки дітей до школи;

- ​педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання;

- ​вихователі ДНЗ спільно з педагогами школи для старших дошкільників улаштовували екскурсії до школи, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та ознайомитись з приміщенням першокласників;

- вчителі початкових класів приймали участь у батьківських зборах старших дошкільних груп.

    Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи ДНЗ №383, з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом №383, до складу якої входять педагогічні працівники.

     ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

      Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно Наказу МОН України та Міністерства охорони здоров*я України від 22.11.2004 №1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”, Наказу МОЗ та МОН України від 17.04.2006року №298/227 “Про затвердження інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ” (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН №202/165 від 26.02.2013).

      Обсяг та частота завозу продуктів харчування та продовольчої сировини регулюється в залежності від терміну їх реалізації та кількості дітей, які відвідують ДНЗ. Продукти харчування зберігаються  у спеціально обладнаній, овочесховищі, холодильній камері де забезпечено дотримання  санітарних норм і правил, у тому числі умови товарного сусідства та температурний режим. Продукти з обмеженим строком реалізації зберігаються в холодильниках. Молочні та м’ясні продукти зберігаються в окремих холодильниках.

Кухар відповідає за високоякісне і своєчасне приготування їжі та дотримання технологічних вимог: приготування перших страв на м’ясних бульйонах та без них; других страв (приготування за способами варіння, смаження та тушкування), термічна обробка сирих овочів.

        Основними принципами організації харчування в дошкільному навчальному закладі є:

·         адекватна  енергетична цінність раціонів відповідно до енерговитрат дітей;

·         збалансованість та максимальна різноманітність раціону;

·         відповідна технологічна та кулінарна обробка продуктів та страв,  що забезпечує їхні смакові якості та збереження вихідної харчової цінності;

·         врахування індивідуальних особливостей дітей ( тому числі того,що деякі діти не переносять певних продуктів та страв);

·         забезпечення санітарно  -  гігієнічних норм, у тому числі  дотримання всіх санітарних вимог до стану харчоблоку, продуктів  харчування, їх транспортування, зберігання, приготування та роздачі страв.

        Медичною сестрою складаються меню-вимоги на день відповідно до встановлених норм, віку дітей, ведеться відповідна документація: бракеражний зошит готових страв, обліку виходу готової продукції, меню на кожен день для батьків, графік обсягу порцій на кожну дитину.

     Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними умовами для підвищення опору дитячого організму до захворювань, для нормального росту і розвитку дітей, які виховуються в дошкільному закладі.

      У закладі  триразове харчування.  В оздоровчій період організовується додатковий прийом їжі -  другий сніданок  з  10.00 до 11.00 у вигляді фруктів, соків, які видаються дітям під час прогулянки.

    Вартість харчування підвищена з січня 2015 року. Батьки сплачують 60%, держава – 40%, відповідно Закону України від 28.12.2014р.№76-VIII«Про дошкільну освіту» №2-3, ст.41.

     Питний режим в ДНЗ організований відповідно до санітарно - гігієнічних вимог.

     Кулінарна обробка продуктів проводиться з умовою максимального  збереження харчової цінності, надання їм приємного зовнішнього вигляду, смаку та запаху.

     Для забезпечення дітей вітаміном С систематично проводиться С  - вітамінізація страв. Запис про вітамінізацію заноситься в журнал обліку виконання норм харчування.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

       Медичне обслуговування дітей дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства: постанови Кабміну України   від 14.06.2002р. №826 “Про затвердження порядку медичного обслуговування     дітей у дошкільному навчальному закладі” та сумісного наказу МОЗ і МОН    України від 30.08.2005р. № 432/469 “Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”.

       Виконуються заходи лікувально-профілактичного характеру: щеплення, антропометрія, перевірка постави, огляд на педикульоз, доліковування.  Профілактичне щеплення проводиться згідно з наказом Міністерства охорони і здоров*я України від 16.09.2011 №595 “Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів”.

       Проводиться моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги.

       Упродовж цього року не було зареєстровано випадків на педикульоз, туберкульоз,  вірусний гепатит, кір.

        Постійно здійснюється медичний контроль за виконанням санітарно -гігієнічного та протиепідемічного режиму.

      Систематично проводиться санітарно - просвітницька робота серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

     Організована спільна робота медиків і педагогів щодо виконання моделі фізкультурно-спортивної, оздоровчої, системи загартування та психологічного комфорту дошкільників. Щорічно здійснюється огляд лікарями-спеціалістами, надаються рекомендації батькам, виконуються рекомендації СЕС.   

        Результатом цілеспрямованої медико - профілактичної роботи є зниження загальної захворюваності дітей, зменшення випадків ГРВІ у структурі загальної захворюваності.

 РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ.

      Протягом 2015/2016 навчального року активно працювала Рада закладу. Члени Ради закладу систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використанням. Рада закладу вела активну діяльність по залученню батьків до благоустрою території дошкільного закладу та проведенню ремонтних робіт. Засідання Ради закладу проводились регулярно.

Завдяки благодійній допомозі батьків було виконано:

-​  установлені нові вікна (склопакети) в усіх групових кімнатах;

 - придбання миючих засобів на весь навчальний рік;

 - придбання 6  водонагрівачів;

-  придбання посуду;

 - придбання шаф для господарчого інвентарю

  - Завезено пісок 5т на ігрові майданчики.

    Оновлені клумби кожної групи. Були придбані атрибути для спортивних осередків в усіх групах, оновлені атрибути для рухливих ігор, була проведена підписка періодичних видань, закуплена методична література.

ПІДСУМКИ

     Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог Базової програми.

Але є труднощі: не вистачає фінансування для ремонту тіньових навісів, пральні, харчоблоку, часткової асфальтировки території днз.